So sánh sản phẩm

TRIỂN KHAI BV NHÀ MÁY MAY MẶC VIỆT THIÊN

TRIỂN KHAI BV NHÀ MÁY MAY MẶC VIỆT THIÊN

TRIỂN KHAI BV NHÀ MÁY MAY MẶC VIỆT THIÊN

CÔNG TY BẢO AN VIỆT NAM đã triển khai 30 nhân viên bảo vệ tại nhà máy Việt Thiên, bao gồm 5 nhà xưởng hoạt động, 2 khu nhà để xe cho công nhân.
 
Tags:,